Veilig varen en de voorwaarden

Kosten overtredingen op het water

Om het op en om het water veilig en schoon te houden voor mens en dier, gelden er een paar regels. Op overtreding van die regels staan forse boetes.
1. De maximum toegestane snelheid op het water in natuurgebieden zoals het Twiske en het Oostzanerveld is 6 kilometer per uur. Zo kost te hard varen 300 euro
2. Je moet minimaal 18 jaar zijn om een motorboot te besturen die harder kan dan 20 km per uur en minimaal 12 jaar voor een motorboot die 13 km per uur kan. Te jong aan het roer staan 210 euro
3. Een vaarbewijs is verplicht als je een boot bestuurt die 20 kilometer per uur kan en/of langer is dan 15 meter. Zonder vaarbewijs op een snelle of lange boot varen 550 euro
4. Nesten van broedende vogels vernielen 1000 euro.

Tips voor veilig varen
1. Zorg ervoor dat de motorboot (technisch) in orde is voordat je het water op gaat. Check of de tanks en accu’s vol zijn mocht je een geluidsinstallatie gereserveerd hebben. Als je bij ons een motorboot gaat huren dan hebben wij dat uiteraard al voor je gedaan.
2. Zorg dat je goed voorbereid het water op gaat. Check bijvoorbeeld de weersverwachting. Weet waar je gaat varen, neem vaarroutes en waterkaarten mee.
3. Verdiep je in de vaarregels en handel daarnaar. Let goed op en houd uitkijk. Zorg dat je zelf ook gezien wordt. Als je gaat varen met de kinderen, laat die aan boord dan een reddingsvest dragen.
4. Vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboordkant) van het vaarwater. Ga niet plotseling veranderen van koers. Laat andere schippers duidelijk zien wat je van plan bent.
5. Blijf uit de dode hoek van vrachtschepen. Voor de boeg hebben ze een dode hoek, soms wel van 350 meter. Kies je koers en snelheid zo dat je uit die dode hoek blijft. Als je de schipper in zijn stuurhut kunt zien, kan hij jou ook zien.
6. Je geeft beroepsvaartuigen de ruimte. Ze zijn groot en zwaar. Snel stoppen kunnen ze niet en ze hebben veel manoeuvreerruimte nodig. Houd rekening met de golfslag en de zuiging die veroorzaakt worden door vrachtschepen.
7. Ga bij bruggen en sluizen niet voordringen. Sluit aan bij de wachtende schepen. Blijf niet ronddobberen met het motorjacht, maar gebruik de wachtsteiger. De geopende brug passeer je vlot en veilig.
9. Varen doe je alcoholvrij. Net als in het wegverkeer ligt de wettelijke grens voor de scheepvaart op 0,5 promille.

Klein vaarbewijs
Wanneer je het examen Klein Vaarbewijs op zak hebt, heb je basiskennis van de regels en veiligheidsmaatregelen als je het water op gaat. Voor al onze motorjachten is een vaarbewijs niet verplicht. Het Klein Vaarbewijs is wel verplicht voor: Pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter en Motorboten die korter zijn dan 15 meter die sneller kunnen dan 20 km/u door het water; dit geldt ook voor jetski’s, waterscooters en gemotoriseerde roei-, vis- en rubberboten die deze snelheidsgrens overschrijden. Bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden, met een lengte tussen de 15 en 20 meter.

Leeftijdsgrenzen
Voor het besturen van een motorboot gelden leeftijdsgrenzen, zeker voor beginners.
Snelle motorboot (registratieplicht, RDW) – 18 jaar – Vaarbewijsplicht
Motorboot en zeilboot langer dan 7 m. maximum snelheid 20 km/u – 16 jaar – Geen Vaarbewijsplicht
Open motorboot, korter dan 7 m. maximum snelheid 13 km/u – 12 jaar – Geen vaarbewijsplicht
Kano's en roeiboten, korter dan 7 m. – Geen minimum leeftijd – Geen vaarbewijsplicht

Voorrangsregels
Net als in het wegverkeer, moet je op het water verplicht voorrang verlenen. De wet spreekt niet van ‘voorrang hebben’.
Kleine schepen (korter dan 20 m.) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. Regel: klein wijkt voor groot.
Schepen die een met boeien afgebakende geul of een hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan schepen die in dat hoofdwater stuurboord (=rechts) varen.
Snel varende schepen moeten volgens het BPR voorrang verlenen aan alle andere schepen, ook aan kleine schepen. (beginners niet snel varen!!)

Voorkom schade en zorg voor veiligheid
Als schipper van een motorjacht doe je er alles aan om schade te voorkomen en de veiligheid van de bemanning niet in gevaar te brengen. Zelfs als je daarvoor van de geldende regels moet afwijken. Dit begrip noemen ze ‘goed zeemanschap’.

Houd rekening met anderen
Als watersporter ben je voor je plezier op het water. Houd rekening met anderen. Draai geen harde muziek, zorg dat anderen geen last hebben van je boeg- en hekgolf, ga netjes met de natuur om en gooi vooral geen afval overboord.

Opstap locatie
Strategisch gelegen in het Oostzanerveld net buiten Amsterdam maar in het centrum van Oostzaan. Aan de Burgemeester Teerstraat 21 1511BP in Oostzaan
Andere locaties in overleg.

Huurperiode    
Dagelijks: 8:00 tot 20:00 uur
Weekend: Vrijdag 8:00 uur, tot Zondag 20:00 uur
Midweek: Zondag 8:00 uur tot Vrijdag 20:00 uur
Week: Vrijdag 8:00 uur tot Vrijdag 20:00 uur
Andere tijden in overleg

Hulp bij pech of calamiteiten
Mocht u met de gehuurde sportboot onverhoopt in een lastige situatie of door pech getroffen zijn dan staan wij u ten alle tijden bij.

Binnenhavengeld en vignet voor Amsterdam

Binnen havengeld en Vignet waternet Amsterdam

 

Wil je een dagje naar Amsterdam om te varen dan is dit goed om te weten. Moet je wel of geen vignet kopen. Dat hangt er vanaf of je gaat afmeren. Blijf je varen dan is het vignet niet nodig.

Amsterdam kent een milieu zone waar je niet met tweetakt motoren mag varen. Gaat u naar de grachten van Amsterdam laat het ons vooraf weten en u krijgt van ons de juiste route-boot-motor combinatie mee.

 

Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van Dutchsport

Nadat de borg en huur (25%) vooraf overgemaakt is op onze rekening, zal een reservering definitief gemaakt worden. Het resterende bedrag dient (2 weken) voor of bij later termijn reserveringen tijdens afvaart met contante betaling of overboeking aan ons voldaan zijn..
De boot moet weer op de plaats van afvaart afgeleverd worden, tenzij anders overlegd en afhankelijk van de staat van de boot, zal dan de borg (gedeeltelijk) teruggestort worden met aftrek van de brandstofkosten. . De tank word gewogen bij vertrek en terugkomst. Het aantal liters zal tegen de actuele benzine prijs worden verrekend.

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a) verhuurder: Dutchsport, handelend onder de naam Power-events.nl ;
  b) huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
  c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
  d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.
 2. Algemeen
  1) Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een dag of delen daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
  2) Een vaartuig mag door maximaal door het aantal vermelde personen op het vaartuig tegelijk worden bemand.
  3) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren  is 18 jaar. Voor het besturen zijn andere regels zie boven.
  4) Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
  5) Het gebruik van confetti, vuurwerk e.d. is niet toegestaan aan boord.
  6) Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 25,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
  7) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is bij evenementen waar dit is toegestaan mogelijk.
  8) In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken.
  9) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten. Sloten voor de motoren zijn bijgeleverd bij verhuur.
  10) Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden, verhuurder zal huurden de helft van de niet gevaren tijd van de duur van de huur vergoeden.
  11) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
 3. Vaargebied en vaarregels
  1) De vaartuigen mogen worden gebruikt op de Nederlandse vaarwateren. In Amsterdam moet je rekening houden met de milieuzone. Boetes zijn voor eigen risico. Op de bij aanvang van de huurperiode geleverde kaart staan deze gebieden aangegeven.
  2) Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen.
  3) Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
  4) Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
  5) Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
  6) Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.
  7) De belangrijkste vaarregels zullen huurder schriftelijk worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode.
 4. Verplichtingen van verhuurder
  1) Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder.
  2) Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
 5. Verplichtingen van huurder
  1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
  2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
  3) Huurder zal het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
  4) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
  5) Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, licht, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
  6) Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
  7) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
  8) Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren.
  9) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een uur later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 25,-per uur extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
  10) In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.
 6. Aansprakelijkheid schade
  1) Huurder zorgt zelf dat het vaartuig ten behoeve van het gebruik verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en schade aan derde of het gehuurde materiaal.
  2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of mede opvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
  3) Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
  4) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
  5) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of
  meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
  6) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
  Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
  7) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium
  waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
  8) Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
  9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
  10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
  11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.
  12) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd
  13) De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven.
 7. Reserveringen
  1) Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
  2) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van Ideal (internetbankieren) of contant op de verhuurlocatie.
  3) Bij annulering korter dan 12 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.
  4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 3 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
  5) In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaats stelling van een derde verzoeken.
  6) Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
  7) Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
 8. Verhuur ter plaatse zonder reservering
  Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van contante betaling.
 9. Borgstelling
  Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse of vooraf de borg te voldoen en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder betaalde borg in combinatie met een kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling. Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg geretourneerd.
 10. Klachten en geschillen
  1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
  2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
 11. Annulering voorwaarden.
  1)  25% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode.
  2) 75% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de huurperiode.
  3) 90% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode.
  4) 100% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering op de dag van de aanvang huurperiode.

Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.